Navega cap amunt
Inicia

 La Junta de Govern aprova obres per a millorar el Poliesportiu Municipal, els vestuaris del Pavelló OVNI i l'edifici Antic Casino de Productors AHM

26/09/2014
Gabinet de Comunicació
Aquestes obres formen part del Pla Reactiva del Pla d'Ocupació que permet reactivar a xicotetes i mitjanes empreses de la ciutat de manera que possibiliten l'ocupació a través d'obres realitzades en el municipi


El delegat de Presidència, Sergio Muniesa
    
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat l'execució de diverses obres en matèria de reparació i millores del Poliesportiu Municipal, de conservació de l'edifici Antic Casino de Productors AHM i l'aprovació del projecte tècnic i plecs de clàusules dels vestuaris del Pavelló Poliesportiu OVNI Internúcleos, així ho informa el delegat de Presidència, Sergio Muniesa.

“Dins del programa Reactiva de l'II Pla d'Ocupació Municipal hem aprovat tres punts: en primer lloc, l'adjudicació del contracte menor de reparacions en el Frontó del Poliesportiu Municipal a l'empresa Construccions i serveis Rafestela S.L per 9.788€; en segon lloc, hem adjudicat les obres de conservació de l'edifici Antic Casinos de Productors AHM per un total de 157.444€ i l'aprovació del projecte tècnic i plecs de clàusules per als vestuaris del Pavelló Poliesportiu OVNI Internúcleos,”, assenyala Muniesa.

Sobre els aspectes tècnics de l'execució de les obres, explica el delegat de Presidència que en el Poliesportiu Municipal “s'ampliarà el mur que delimita el camp del frontó, es pintarà i cobrirà la sèquia per a protegir de caigudes als esportistes, l'esbrosse vegetal, la substitució de la malla i posterior neteja de l'obra”. 

Per a les reparacions de conservació de l'edifici Antic Casino de Productors AHM diu que es va aprovar “l'acta de replanteig subscrit per l'arquitecta municipal, igualment els plecs de clàusules administratives particulars de prescripcions tècniques i sol·licitar ofertes a tres empreses capacitades del municipi de conformitat amb el reglament”.

Així mateix, explica que “sobre l'actuació dels vestuaris del Pavelló Poliesportiu OVNI Internúcleos es resituaran els espais. Es projecten dos magatzems amb eixida directa a la pista, també sala de farmaciola que al seu torn farà funcions de fisio, en la zona de vestuaris  també tindren una sala de antidoping, cambra d'instal·lacions, dos magatzems. I quant a dotacions, el projecte contempla grans millores com la col·locació de taquilles i bancs, climatització i paviments continus de gran durabilitat i antilliscants” aquests requeriments van ser sol·licitats alguns pels usuaris i uns altres per la Federació va puntualitzar Muniesa.

Cal recordar que aquestes tres actuacions es troben dins del Pla Reactiva que forma part del Pla d'Ocupació, que consisteix en la reactivació de les xicotetes i mitjanes empreses del municipi perquè a més de possibilitar la creació d'ocupació ho consoliden a través d'obres realitzades en la ciutat.