Navega cap amunt
Inicia

 La Corporació Municipal es reunirà telemàticament per a celebrar el Ple Ordinari de febrer

24/02/2021
Gabinet de Comunicació
La sessió ordinària tindrà lloc el dijous, 25 de febrer, a les 17 hores. Serà en directe i amb la possibilitat de participació per part de la ciutadania a partir de les 19 hores en l'apartat de precs i preguntes

L'Ajuntament de Sagunt celebrarà demà dijous, 25 de febrer, a les 17 hores el Ple Ordinari de la Corporació Municipal. Una vegada més, de manera telemàtica per a complir amb les recomanacions de seguretat sanitàries a causa de la situació actual provocada per la pandèmia del coronavirus.

 

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, presidirà novament el Ple a través de la plataforma de Microsoft ‘TEAMS’, mitjançant la qual els diferents membres de la corporació realitzaran també les seues intervencions.

 

Cal destacar que, perquè l'accés a la visualització dels plens siga el més senzill per a la ciutadania, no serà necessari la instal·lació de cap plataforma o aplicació externa, únicament a través del següent enllaç podrà ser visualitzat des de qualsevol navegador: Enllaç Ple ordinari de febrer .

 

La ciutadania, a més de visualitzar el ple ordinari, podrà intervindre en el torn de precs i preguntes a partir de les 19 hores. Aquells veïns i veïnes que ho desitgen podran fer-ho en directe a través d'una trucada telefònica que rebran en el seu moment i que serà escoltada per tots els membres de la Corporació.

 

Per a intervenir en eixe torn la persona que desitge participar haurà d'enviar un correu electrònic abans de les 13 hores del dijous, 25 de febrer a participacionpleno@aytosagunto.es o a participaciople@aytosagunto.es indicant en l'assumpte ‘Prec/pregunta + nom complet’. Dins del missatge haurà d'incloure les seues dades personals (nom, cognoms, DNI i telèfon de contacte). Una vegada realitzat el procés, la persona haurà d'esperar que l'organitzador de la sessió plenària li telefone perquè entre en directe via àudio a realitzar la seua intervenció.

 

Finalment cal assenyalar que totes les peticions de participació que arriben més tard de l'hora indicada no podran atendre's per raons organitzatives.

 

L'ordre del dia de la sessió ordinària del ple és el següent:

 

ORDRE DIA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CORPORACIÓ DIA VINT-I-CINC

DE FEBRER DE DOS MIL VINT-I-UN

 

PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA.

 

SECRETARIA GENERAL:

1. Expedient 736491E: Aprovació acta sessió ordinària Ple 28/01/2021

 

ALCALDIA

2. Expedient 731996M: Reconeixement extrajudicial de crèdits, factures

Alcaldia Taxi 2020 excés contracte

 

EDUCACIÓ

3. Expedient 734110Y: Reconeixement extrajudicial de crèdit O/2021/39

Educació.

 

JUVENTUT

4. Expedient 720337T: Reconeixement extrajudicial de crèdits 2021

 

SERVEIS SOCIALS

5. Expedient 397826M: Resolució suspensió tramitació despeses per

inexistencia procediment contractual o altres causes

 

PLATGES

6. Expedient 670545N: REC INDEGUTS CONTRACTES TEMP.2020

 

PREMSA

7. Expedient 326719C: subscripció diari El Mundo per a 2020

 

SANITAT I CONSUM

8. Expedient 717052F: Reconeixement extrajudicial de crèdit

 

TRÀNSIT

9. Expedient 729917Z: Reconeixement extrajudicial de crèdits Relació

O/2021/23

 

TURISME

10. Expedient 277204F: Consell Assessor de Turisme. Corporació 2019-2023

 

POLICIA LOCAL

11. Expedient 734511E: Adhesió de l'Ajuntament de Sagunt al Protocol Marco

del Programa Agent Tutor, Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

 

RECURSOS HUMANS

12. Expedient 623726M: AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A

ACTIVITAT PRIVADA M.L.M.

 

CONTRACTACIÓ:

13. Expedient 150997T: Contracte de serveis denominat servei d’ajuda a

domicili (SARA). Expte. 19/19-C. Aprovar rectificació errors reajuste

anualitats.

14. Expedient 150997T: Contracte de serveis denominat servei d’ajuda a

domicili (SARA). Expte. 19/19-C. Aprovar substitució garantia definitiva

 

PATRIMONI. CONSELL ASSESOR PATRIMONI

15. Expedient 700268W: MODIFICACIÓ MEMBRES DEL CONSELL

ASSESSOR DEL PATRIMONI EN L’ ASSOCIACIÓ CULTURAL

SAGUNTUM CIVITAS

 

PATRIMONI

16. Expedient 719023T: RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE

DESPESES FACTURA PUBLICACIO LLEVANT

 

PLANEJAMENT:

17. Expedient 540341Z: BOE-1 PPP Almarda_ Desenvolupament per mitjà

d'actuacions aïllades.

 

SECRETARIA:

18. Expedient 738165E: Proposició PSOE, COMPROMÍS, IP, PP, EU i C's Día

Internacional de la Dona.

19. Expedient 738168J: Proposició PSOE, IP, EU i VOX Suport al

Reconeixement de la “Discapacitat Social” per a les persones amb síndrome

d’ ASPERGER/TEA.

Secretaria General

NIF: P4622200F Expediente 736607Q

Resolución Nº 1324 de 22/02/2021 "Convocatoria Pleno Ordinario 210225" - SEGRA 440703

20. Expedient 738217C: Proposició COMPROMÍS Per a exigir suport

econòmic i logística a les peites i mitjanes empreses afectades per la crisi

sanitària de la COVID-19

21. Expedient 738220F: Proposició COMPROMÍS Per la NO Incineració de

Residus a la nostra Ciutat

22. Expedient 738262P: Moció IP Centre de Vacunació Massiva en la Nau de

Tallers de Port de Sagunt

23. Expedient 738250Y: Proposició PP Reconéixer la Capacitat de Gestió de les

Entitats Locals i augmentar el percentatge dels Fons Europeus de

Recuperació.

24. Expedient 738253C: Proposició PP Aprovació Pla Activa per a ajudar a tots

els sectors afectats per la COVID-19

25. Expedient 738258J: Proposició EU No a la Incineració de Residus

26. Expedient 738203H: Proposició CIUTADANS Suport instal·lacions

esportives.

27. Expedient 738205K: Proposició CIUTADANS Incentivar Comerç Local

Indumentària Tradicional Valenciana

28. Expedient 738110D: Proposició VOX, Ajudes i subvencions al xicotet

comerç.

29. Expedient 738116M: Proposició VOX, Denúncia contra tot acte de

Violència.

 

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN

LOCAL.

 

SECRETARIA GENERAL:

30. Expediente 734999H: Donar compte resolucions d' Alcaldia i dels seus

Regidors i Regidores delegades adoptades des de la dació de comptes

formulada en l' anterior sessió.

31. Expediente 221722Y: Delegació Presidència efectiva Consells Sectorials

Municipals i Nomenant Secretarios

 

INTERVENCIÓ

32. Expedient 645447E: 01 Informe anual sobre resultats funció interventora

exercici 2019. (Art.15.6 y 28.2 RD 424/2017).

33. Expedient 688016D: INFORMACIÓ AL PLE IV TRIMESTRE 2020​

​​