Navega cap amunt
Inicia

 La Junta de Govern ha aprovat el nou projecte de millores urbanes en el barri de San José

26/04/2013
Gabinet de Comunicació
L'import màxim de licitació ascendeix a 205.986 euros i en els pròxims dies es publicarà l'anunci oficial
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat el projecte modificat de les obres de “Millores urbanes en el Barri San José” de Port de Sagunt, el pressupost màxim de licitació del qual ascendeix a 205.986 euros (IVA inclòs), i els plecs de condicions que regiran l'adjudicació del contracte per a l'execució d'aquestes obres.

Segons ha explicat el regidor de Planejament Urbanístic i portaveu de l'Equip de Govern, Sergio Muniesa, “l'objecte d'aquest projecte és dotar dels serveis urbanístics adequats a dos àmbits diferenciats d'actuació: un en la plaça Vora Riu i un altre en el carrer Sierra Cazorla i la seua connexió amb el carrer Sierra Espina”.

En el cas de la plaça Vora Riu, la plaça principal del barri, aquesta es troba sense acabar, ja que la seua superfície es veu interrompuda per un solar no edificat, que s'utilitza d'aparcament i que impedeix completar el vial que ha de vorejar la plaça per a donar accés rodat als habitatges que la circumden. Per aquest motiu, Muniesa ha informat que “les obres consistiran en l'obertura del vial, connectant-ho amb el carrer Sierra Javalambre, i la urbanització de la resta de la plaça. A més, s'escometran una sèrie de millores en aquesta plaça, com el seu pavimentat, la dotació de jocs infantils, la substitució de part dels jardins i la seua instal·lació de reg. En total, aquesta zona d'actuació afecta a una superfície de 1.162 m2”.

L'altra zona objecte del contracte és la del carrer Sierra Cazorla, que separa el barri del sector recentment urbanitzat amb el qual limita per l'Est. Aquest carrer es troba sense finalitzar, impedint la connexió tant amb el nou sector com amb el carrer Serra Espina, reproduint-se en aquest encreuament la mateixa situació que en la plaça Vora Riu, ja que un solar no edificat impedeix la connexió de tots dos vials. De la mateixa manera, es connectaran els vials seguint les alineacions existents i es donarà continuïtat a les instal·lacions i infraestructures necessàries.

Així mateix, es durà a terme la correcta urbanització del carrer Sierra Cazorla que, encara que compta amb serveis urbanístics, té un pavimentat deficient i compta amb una zona verda en condicions molt precàries que és necessari renovar. Aquest àmbit d'actuació abasta una superfície total d'1.518 m2.

L'anunci de licitació per a aquesta obra es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament.