Inicia

 L'Equip de Govern proposa l'eliminació de les taxes d'Activitat i Urbanística i la bonificació del ICIO per a atraure inversions i generar ocupació

26/06/2014
Gabinet de Comunicació
El regidor delegat de Presidència i Hisenda afirma que aquesta mesura va a suposar una millora evident per al nostre municipi.
L'Ajuntament de Sagunt va a eliminar tributs i taxes locals per a facilitar la instal·lació d'empreses i comerços, com són la taxa d'activitat i la taxa urbanística i va aplicar la màxima bonificació en l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a aquelles iniciatives que generen ocupació en la nostra ciutat.

Aquest és l'anunci realitzat aquest matí pel portaveu de l'Equip de Govern i regidor delegat de Presidència i d'Hisenda, Sergio Muniesa, que també ha afirmat que: “és moment d'intentar potenciar la nostra ciutat. Aquesta mesura afecta especialment a emprenedors, a comerços, a empreses, a la xicoteta i mitjana empresa, que jo crec que és el grup més important en el que significa generació d'ocupació. Som la primera ciutat que va a eliminar aquest tipus de gravàmens”.

Segons ha explicat el delegat als mitjans de comunicació, aquesta proposta de l'Equip de Govern va a tramitar-se amb urgència ja que suposa una modificació de les ordenances, per a poder ser aprovada en el pròxim ple. “Entenc que aquesta proposta serà ben rebuda pels grups de l'Oposició, com fins ara han vingut fent en aquelles iniciatives que hem proposat des de l'Equip de Govern. En aquest cas, estic convençut de la seua col·laboració perquè suposa una millora evident per al nostre municipi, i per al que jo crec substancial, per als nostres veïns, per a les persones. Aqueix ha sigut sempre l'objectiu, la línia argumental des que estem governant en aquesta ciutat”.

D'igual forma, anunciava la convocatòria de pròximes reunions per a informar de manera personal i detallada sobre aquestes mesures, en Comissió Informativa, amb el Consell Econòmic i Social (CES), el Consell de Comerç i Asecam, perquè ells puguen difondre-la entre els seus associats.

“CAP TRAVA, TOT FACILITATS”

Muniesa també ha insistit que és “una nova eliminació d'impostos, com la portada ja a cap en el passat ple amb l'IBI de rústica per als agricultors, que s'uneix a les rebaixes efectuades en l'IBI, en el servei de recollida de brosses, així com a les bonificacions en l'IBI per a famílies nombroses i VPO, bonificacions en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) per creació d'ocupació quan la contractació és indefinida o dirigida a col·lectius d'especial protecció. Aquesta nova mesura es suma a les facilitats que hem engegat com la declaració responsable, els canvis d'usos en el PGOU, o la modificació de la grandària mínima de les parcel·les en parcs industrials perquè siguen més compatibles amb qualsevol activitat que es vulga implantar, els plans d'ocupació i totes les iniciatives arreplegades en ells”.
 
Resumia el Regidor de Presidència aquesta sèrie d'iniciatives amb l'objectiu comú de crear ocupació i generar activitat econòmica a Sagunt dient que "al component de moltes idees positives per a cercar alguna cosa se li crida esforç i ningú que haja donat el seu màxim esforç, s'ha penedit d'açò. Des de l'Equip de Govern s'ha fet tot el que està al seu abast, no es pot facilitar més el camí a la instal·lació d'empreses i comerços en la nostra ciutat”.

“LA CONFIANÇA ES CONTAGIA”

Tal com manifestava Sergio Muniesa: “Són mesures que generen la confiança en els inversors i empresaris. D'aquesta forma s'atrauen inversions, que generen ocupació i riquesa en la nostra ciutat. Els posem una vertadera catifa roja als emprenedors, als autònoms i als petits empresaris”.

El regidor d'Hisenda ha explicat que, per exemple, aquestes mesures per a un emprenedor amb un projecte de 60.000 € li suposaran un estalvi d'uns 4.000 €, ja que es va a eliminar la Taxa d'activitat i la Taxa urbanística i bonificat fins a un 95% el ICIO.

Tal com ha indicat Muniesa, amb aquestes mesures es veuen reforçades les del govern de la Nació, que van dirigides a impulsar la creació d'ocupació, amb incentius especialment dirigits a PIMES i autònoms, com la baixada de l'Impost de societats, del 30 al 25 %, que per a PIMES podrà reduir-se fins al 20% i els nous emprenedors paguen el 15%, la baixada de les retencions de professionals, del 21 al 19 %, o el manteniment de les deduccions per la inversió en R+D+I i reinversió de beneficis.

El portaveu ha finalitzat amb un missatge dirigit a tots els empresaris i emprenedors que s'estiguen plantejant on situar els seus negocis o empreses: “CERQUE, COMPARE, NO TROBARÀ GENS MILLOR QUE SAGUNT”, concloent que “instal·lar un negoci o empresa a Sagunt és molt més fàcil: 0 impostos, 100% avantatges”.