Navega cap amunt
Inicia

 Demà s'obri el termini de la convocatòria de subvencions per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament

13/03/2019
Gabinet de Comunicació
L'Ajuntament de Sagunt destina 114.122 euros a projectes d'inversió en infraestructures bàsiques i de despeses corrents per al manteniment o posada en marxa de projectes per al desenvolupament
Oficines municipals de la Gerència

La convocatòria de subvencions per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament inicia el termini de presentació de sol·licituds demà, després de la publicació hui en el BOPV. Un any més, hi haurà dos línies d'inversió: d'una banda, als projectes d'inversió en infraestructures bàsiques, i per un altra banda, al finançament de les despeses corrents per al manteniment o posada en marxa de projectes per al desenvolupament. Els beneficiaris podran ser Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGD) que estiguen inscrites en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana amb seu o delegació inscrita a la Comunitat Valenciana.

La convocatòria és de caràcter plurianual, a excepció dels projectes que tinguen un calendari d'execució que no supere el període anual de la convocatòria. L'import destinat per a tots aquells projectes a finançar és de 114.122 euros, pressupostant 74.724 euros per a l'exercici present i 39.398 euros per al de 2020. Per a la primera línia aniran destinats 25.807 euros i per a la segona 88.314 euros. El termini de presentació de sol·licituts serà de treinta dies a comptar a partir de demà.

Per a la primera línia de finançament es tindran en compte els projectes en infraestructures bàsiques per a la creació, dotació, millora o ampliació d'infraestructures bàsiques, condicions de l'hàbitat i del medi ambient, l'atenció bàsica de la salut, l'educació o gestió de l'aigua, sanejament, etc. Així com projectes de desenvolupament d'un sector productiu i accions economicofinanceres que tinguen com a objectiu el desenvolupament econòmic social dels municipis o comunitats.

Quant a la segona línia, anirà destinada al finançament de les despeses de manteniment i de posada en marxa de projectes per al desenvolupament, se subvencionaran el foment d'atenció sociosanitària, la lluita contra pandèmies; la millora de les condicions educatives, educació bàsica i alfabetització; millora de les capacitats productives, la formació, la capacitació professional; l'autoproveïment de les necessitats bàsiques i sobirania alimentària; el desenvolupament comunitari de les poblacions mitjançant la cooperació tècnica; promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, la defensa dels grups de població més vulnerables, el combat contra la pobresa infantil, indígenes i altres minories, protecció i respecte dels drets humans; projectes d'ajudes d'emergència humanitària de caràcter urgent i dirigides a regions afectades per la guerra, fam, malalties i/o catàstrofes naturals sobrevingudes i com a conseqüència de conflictes entre països (persones refugiades, desplaçades, assentaments, etc.).

L'òrgan col·legiat que valorarà les sol·licituds serà una comissió constituïda pels membres integrants de la Comissió Informativa en matèria de Benestar Social. La resolució del procediment de concurrència competitiva es notificarà als interessats mitjançant la publicació en el tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sagunt.