Navega cap amunt
Inicia

 La Generalitat obri el termini per a sol·licitar les ajudes al lloguer de 2018

12/07/2018
Gabinet de Comunicació
Les ajudes es poden sol·licitar fins al 6 d'agost (inclusivament) i busquen afavorir l'accés a l'habitatge en lloguer i el primer accés a jóvens


 
La Generalitat Valenciana ha obert el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes al lloguer d'habitatge, que estarà obert fins al 6 d'agost (inclusivament). L'objectiu de les ajudes és afavorir l'accés a habitatges en lloguer, així com també facilitar el primer accés a persones jóvens.
 

Les ajudes cobrixen fins a un 40% del lloguer amb un màxim de 2.880 euros anuals, i fins a un 50% si tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys. També hi ha ajudes per a jóvens menors de 35 anys, els quals podran sol·licitar una subvenció que podrà cobrir fins al 50% de la renda de lloguer. Excepcionalment s'acceptaran sol·licituds d'unitats de convivència amb persones majors de 35 anys que siguen dependents. 

Se subvencionen els rebuts de lloguer des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018, i és requisit obligatori que s'indique en la sol·licitud l'elecció de la línia d'ajudes: ‘Ajuda al lloguer d'habitatge’ o ‘Ajudes a joves per al lloguer d'habitatge’. 

Poden optar a estes ajudes totes les persones amb contracte de lloguer que complisquen el límit de preu de lloguer i unes condicions d'ingressos dels sol·licitants.

Els ingressos de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat, consten o no com a titulars del contracte d'arrendament, hauran de ser iguals o inferiors a 3 vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples), amb l'excepció d'alguns supòsits com les famílies nombroses o persones amb diversitat funcional, malaltia mental, etc. En este cas pot ser 4 o 5 vegades l'IPREM, en funció de la circumstància personal. Per a accedir a l'ajuda, la unitat de convivència haurà d'acreditar uns ingressos mínims de 0’3 vegades l'IPREM. 

La tramitació de la sol·licitud pot fer-se telemàticament a través de la pàgina web si es disposa de certificat digital. En cas contrari, cal emplenar el formulari de la web i presentar-lo al registre d'entrada dels Serveis Territorials d'Habitatge, Oficines Prop, ajuntaments o per correu certificat. 

Les persones interessades podran obtindre més informació en la pàgina web de la Conselleria d'Habitatge (http://www.habitatge.gva.es/), en el telèfon 96 386 60 00 o en el correu electrònic ajudeslloguer@gva.es.