Navega cap amunt
Inicia

 L'Ajuntament de Sagunt destinarà 235.000 euros en subvencions per a la Promoció de l'Esport

09/04/2020
Gabinet de Comunicació
Després de la publicació hui en el BOPV, demà s'inicia el termini de presentació de sol·licituds a través de la Seu Electrònica de la web municipal
El regidor d'Esports, Javier Raro
L'Ajuntament de Sagunt destinarà 235.000 euros en subvencions per a la Promoció de l'Esport. Com cada any, la Junta de Govern Local ha aprovat esta convocatòria que té per objectiu promoure l'esport mitjançant la realització d'activitats esportives en l'àmbit de la competició federada, desenvolupar projectes esportius que es traduïsquen en l'organització d'esdeveniments d’este caràcter, així com realitzar activitats formatives de caràcter esportiu i projectes que promoguen la integració de col·lectius de la diversitat.
 
La convocatòria d'estes subvencions és en règim de concurrència competitiva i es dividix en quatre línies de subvenció: Línia 1, subprograma 1.1, competició federada d'Entitats esportives (173.000 €); Línia 1, subprograma 1.2, competició federada d'esportistes individuals (15.000 €); Línia 2, organització d'esdeveniments esportius (39.000 €), Línia 3, organització d'activitats formatives de caràcter esportiu (4.000 €); Línia 4, realització de projectes que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport (4.000 €).
 
El nombre de projectes a presentar no podrà excedir de tres per cadascuna de les línies subvencionables, excepte per a la Línia 1, subprograma 1 i 2, per a la qual únicament cap un sol projecte. A més, la quantia total màxima de les diferents línies de subvenció podrà incrementar-se en l'import d'aquelles altres que no esgoten, en la concessió, l'assignació establida.
 
El regidor d'Esports, Javier Raro, ha destacat que, respecte de la convocatòria anterior, «enguany hem augmentat 40.000 euros, per la qual cosa hi haurà més diners per als clubs». Per este motiu, Raro ha animat «tots els clubs i els esportistes individuals al fet que presenten projectes, ja que l'Ajuntament fa un gran esforç en matèria de subvencions esportives i ens agradaria que un gran nombre d'esportistes i de clubs es presentaren a esta convocatòria».
 
Les persones beneficiàries d'estes subvencions són per a la Línia 1, persones físiques i entitats esportives legalment constituïdes que participen en competició federada i complisquen els requisits esmentats en el primer paràgraf. Per a la Línia 2, podran ser beneficiàries les entitats esportives legalment constituïdes que promoguen la pràctica esportiva, siguen considerades d'interés general i complisquen els requisits anteriorment citats. Per a la Línies 3 i 4, podran ser beneficiàries les associacions o entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites en el registre públic corresponent, que realitzen actuacions i projectes formatius de caràcter esportiu o que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport, sempre que estes actuacions, projectes o programes tinguen finalitat esportiva i es realitzen en el municipi de Sagunt i complisquen els requisits establits anteriorment.
 
Quant al termini de presentació de les sol·licituds, s'obrirà demà, després de la publicació hui en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV), però el regidor ha assenyalat que amb motiu del COVID-19 «no podem donar la data de finalització d'instàncies, la donarem a conéixer una vegada acabe l'estat d'alarma». Les sol·licituds es realitzaran a través dels impresos disponibles en la Seu Electrònica, dins de la secció subvenciones de l'Ajuntament de Sagunt https://sede.sagunto.es/eses/paginas/subvenciones.aspx.
 
En el Ple d'octubre de 2018 es va procedir a la modificació de l'Ordenança reguladora de les bases específiques per a la concessió de subvencions en concurrència competitiva en matèria de Promoció de l'Esport. Amb el nou text de l'Ordenança es pretén, entre altres coses, atendre la diversitat dels ciutadans en l'esport, promocionant l'esport per a tots amb la finalitat d'atendre a tots els sectors i àmbits socials amb especial atenció als col·lectius necessitats de protecció.