Navega cap amunt
Inicia

 L'Ajuntament de Sagunt permet als seus veïns i veïnes obtindre el certificat d'empadronament sense certificat digital per raons d'urgència

09/04/2020
Gabinet de Comunicació
De manera excepcional i mentre dure l'estat d'alarma, el consell d'empadronament ha establit la manera que els empadronats a Sagunt puguen obtindre certificats d'empadronament sense necessitat de sol·licitar-ho a través de certificat digital
L'Ajuntament de Sagunt tramitarà certificats d'empadronament a veïns i veïnes empadronats en el municipi sense certificació digital. Únicament podran sol·licitar-ho aquelles persones empadronades a Sagunt, mentre que la resta haurà de sol·licitar el certificat d'empadronament a l'Ajuntament del poble o la ciutat en la qual residisca. És necessari realitzar este aclariment després de les nombroses sol·licituds que l'Ajuntament de Sagunt ha rebut de persones d'altres ciutats d'Espanya.

El consell d'empadronament de Sagunt ha establit la manera d'obtindre certificats d'empadronament sense necessitat de sol·licitar-ho a través de certificat digital de manera excepcional i mentre dure l'estat d'alarma. Especialment per als supòsits de sol·licitud de moratòria del deute hipotecari per l'adquisició de l'habitatge habitual dels qui patixen dificultats extraordinàries per atendre el seu pagament a conseqüència de la crisi de la COVID-19, o suposats en els quals s'acredite la urgència en l'obtenció del certificat d'empadronament.

Per això, la persona interessada veïna de Sagunt podrà enviar per correu electrònic la seua sol·licitud a l'adreça de contacte atc@aytosagunto.es amb la següent documentació: En primer lloc, una còpia d'un document acreditatiu d'identitat (DNI, Passaport, etc.) en qualsevol format llegible (PDF, formats d'imatge, etc.). En segon lloc, si el certificat que se sol·licita és col·lectiu s'hauran d'enviar, a través del mateix sistema, les còpies dels documents acreditatius de la identitat de tots els empadronats en el domicili. Per als menors d'edat s'haurà d'aportar còpia del certificat de naixement o del llibre de família.

En tercer lloc, un escrit signat pel sol·licitant indicant una sèrie de dades com, per exemple, el nom i cognoms, adreça d'empadronament en el municipi de Sagunt, el nom i cognoms dels altres empadronats en el domicili (per a certificats col·lectius), adreça de correu electrònic, motiu de la sol·licitud, telèfon de contacte; (tot això amb l'objectiu d'augmentar les garanties en la comprovació de la identitat de la persona interessada i de no facilitar informació en el certificat que no s'haja donat prèviament).

Finalment, en el cas de certificats col·lectius, s'haurà d'aportar també un escrit signat per totes les persones majors d'edat empadronades en el domicili autoritzant el sol·licitant del certificat.