Navega cap amunt
Inicia

 L'Ajuntament de Sagunt oferirà el Pla de Pagament Personalitzat per fraccionar l'abonament dels impostos municipals

12/09/2019
Gabinet de Comunicació
Esta mesura s'oferix tant a persones físiques com jurídiques que complisquen una sèrie de requisits i que ho sol·liciten dins del termini indicat
La regidora d'Hisenda, Gloria Parra, durant l'última sessió plenària

L'Ajuntament de Sagunt oferirà el Pla de Pagament Personalitzat per fraccionar l'abonament dels impostos municipals. La regidoria d'Hisenda ha informat d'esta nova mesura de la qual d'ací a uns dies podrà gaudir la ciutadania de Sagunt.

Este pla inclou l'abonament de l’IVTM, taxa de guals, IBI urbà, BICES, IBI rústic, IAE, taxa de fem, taxa de quioscos, taxa de mercat exterior, taxa de mercat interior, cànon de concessions administratives, taxa del Conservatori, preu públic d'horts urbans i qualsevol altre ingrés públic que aprove l'Ajuntament.

La regidora d'Hisenda, Gloria Parra, assegura que este pla “és una mesura per a facilitar a la ciutadania l'abonament dels tributs fraccionant el pagament i, el més important, és que este tipus de fraccionament no té cap tipus d'interés”.

La mesura està dirigida tant a persones físiques com jurídiques que així ho indiquen entre el 16 de setembre i el 16 de desembre. Per a la qual cosa hauran d'aportar una fotocòpia del DNI, un certificat amb el compte bancari i la sol·licitud emplenada i signada que pot descarregar-se a través del següent enllaç http://www.aytosagunto.es/eses/ayuntamiento/administracion/modelos/modelo_solicitud_plan_personalizado_pago.pdf. A partir de la sol·licitud, es quedarà adherit al pla per als exercicis següents al de la sol·licitud, sense necessitat de cap acte administratiu, sempre que es complisquen tots i cadascun dels requisits.

L'import dels tributs ha de ser superior a 200 € i l'import mínim de les quotes serà de 20 € mensuals, 50 € trimestrals o 100 € semestrals. Per a poder adherir-se al pla, les persones beneficiàries hauran de complir una sèrie de requisits com no mantindre amb l'ajuntament deutes o sancions tributàries en període executiu, llevat que es tracte de deutes o sancions tributàries que es troben ajornades, fraccionades o l'execució de les quals estiguera suspesa.

Els plans de pagament personalitzats tindran validesa per temps indefinit. La baixa en els plans personalitzat de pagament podrà ser en qualsevol moment a sol·licitud dels subjectes passius o el seu representant, tenint en compte que les baixes sol·licitades abans del dia 15 o hàbil anterior faran efecte en el mes següent i les sol·licitades posteriorment al 15 faran efecte a partir del segon mes posterior. La baixa també podrà realitzar-se d'ofici per impagament de dos terminis en la forma establida, que determina l'anul·lació automàtica del pla. En este últim cas, el subjecte passiu no serà notificat de la baixa.