Navega cap amunt
Inicia

 L'Ajuntament reconeix el deute amb la UNED de l'any 2017 i aprova el pagament reclamat

15/03/2019
Gabinet de Comunicació
La quantitat ascendix a 50.000 euros pels servicis acadèmics prestats durant 2017 i que no es van pagar perquè no hi havia conveni en vigor

 
 
El Ple extraordinari de l'Ajuntament de Sagunt, celebrat este divendres 15 de març, en el Saló de Plens a les 10.30 hores ha acceptat el deute i el pagament dels 50.000 € que reclamava el Consorci Universitari del centre Alzira-València Francisco Tomás i Valent de la UNED per la prestació de servicis durant el 2017, després de reconéixer extrajudicialment el crèdit per l'import referit. Este acord ha sigut aprovat per Compromís, EU, el grup de no adscrits, ADN Morvedre, Iniciativa Porteña i PSOE, amb l'abstenció de PP i Ciutadans.

El centre educatiu reclama el deute de 50.000 euros pels servicis prestats durant l'any 2017, data en la qual no havia entrat en vigor el nou conveni, adaptat a les noves exigències establides en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), i per això no es podia justificar el pagament per part del Consistori.

La Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) és una Universitat Pública vinculada a l'Estat que impartix ensenyament universitari a distància en tot el territori espanyol. El 27 de novembre de 2000 es va subscriure un conveni pel qual es va acordar la creació d'una aula a Sagunt i es va possibilitar la implantació d'una aula universitària que ha donat durant anys servicis als estudiants del municipi i la seua zona d'afluència. Així mateix, l'aula de Sagunt formava, durant la vigència d'este conveni, part integrant del Centre Associat Alzira-València de la UNED.

Segons s'explica en el text de l'acord plenari, en 2013 “va entrar en vigor la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i el marc jurídic sobre el qual s'assentava l'anterior conveni, vigent fins a desembre de 2016, es va veure profundament alterat”, este canvi legal va provocar un buit legal que es va esmenar quan el Ple de l'Ajuntament de Sagunt va aprovar en sessió extraordinària i urgent de 16 d'octubre de 2018, l'esborrany del conveni, que finalment, després de la conformitat del centre universitari es va poder aprovar el 27 de novembre. Així, este conveni ja adaptat es va subscriure el 27 de desembre de 2018 amb els representants de totes dos entitats.

No obstant això, l'any 2017 (amb anterioritat a l'adaptació i subscripció del conveni a la legislació vigent) i d'acord a la voluntat política municipal, es van continuar prestant servicis acadèmics a l'Aula de Sagunt de la UNED.

El centre acadèmic va sol·licitar, llavors, que es pagara l'import pendent referit als servicis prestats durant el 2017 abans que s'iniciara l'activitat acadèmica. Un deute que des de la UNED xifren en 50.000 euros.

Però, el conveni subscrit no estava en vigor l'any 2017 pel que no es pot justificar el pagament dels servicis realitzats en eixe any, pel fet que no existix “crèdit per a l'abonament per la prestació del servicis de l'any 2017”, segons especifica la proposta presentada al Ple. A causa d'este fet, “correspon al Ple de la Corporació el reconeixement extrajudicial de crèdits” i, per tant, l'acceptació del deute i el pagament requerit.​