Navega cap amunt
Inicia

 La nova Corporació Municipal es reunix per primera vegada en Sessió Plenària Extraordinària

11/07/2019
Gabinet de Comunicació
Entre altres assumptes, han aprovat la periodicitat de les sessions, la creació de les comissions informatives o les retribucions dels diferents membres, així com han donat compte de la constitució dels grups polítics, o de les delegacions
La Corporació Municipal de Sagunt, elegida el passat 26 de maig en les eleccions municipals, ha celebrat hui el primer Ple Extraordinari per tal de tractar diferents assumptes com ara aprovar les retribucions i fixar les indemnitzacions de los membres de la Corporació, als assessors polítics i als grups locals o la creació de les comissions informatives permanents i especials. També s’ha donat compte de les resolucions d’alcaldia referents als nomenaments i constitucions de les diferents delegacions, comissions i designacions dels portaveus i de la periodicitat de les diferents juntes.

En una primera part s’han aprovat, amb els vots a favor de tots els grups a excepció del grup Popular i el grup Iniciativa Porteña que s’han abstingut, les indemnitzacions als membres de la Corporació per assistència a les sessions plenàries (260,60 € les ordinàries i 130,30 € les extraordinàries, podent ser màxim una al mes); per assistència a sessions de la Junta de Govern Local (176,53 €, amb un màxim de quatre al mes), d’altres òrgans col·legiats de la organització municipal (271,11 €, amb un màxim de dos al mes) i de la Junta de Portaveus que poden ser ordinàries (130,30 €, amb un màxim d’una al mes) i extraordinàries (67,25 €, amb un màxim d’una al mes). També s’han fixat les quantitats corresponent a cada grup polític que ascendix a 1.089€ anuals per cada grup polític municipal i 475€ per cadascun dels regidors i regidores adscrits a cada grup, així com les retribucions de l’alcalde (52.026,52 € anuals), dels regidors amb dedicació exclusiva (39.253,20 € anuals) i dels assessors de grup (30.786,14 € anual).

També s’ha fixat l’últim dijous de cada mes a les 17 hores per a la celebració dels plens ordinaris i cada divendres, no festiu, a les 9 hores per a les juntes de govern local, i s’han creat les diferents comissions informatives permanents de les gran àrees com ara Economia, Sostenibilitat, Cultura o Promoció de la Ciutat o les especials que afecten a la remodelació de les platges de la ciutat, el seguiment del conveni entre l’Ajuntament i l’empresa Lafarge o de la gestió de l’aigua. 

El Ple també ha aprovat els diferents nomenaments dels representants de la Corporació en persones jurídiques, organitzacions o associacions externes a l’Ajuntament com ara el de José Manuel Tarazona per al Consell Escolar Municipal; el de Darío Moreno per a l’Assemblea General Consorci d’Aigües Camp de Morvedre i per a la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra Calderona; o el de Guillermo Sampedro per al Consorci per a la Gestió i Administració de la Xarxa JovesNet, entre d’altres.

Estos assumptes han eixit endavant amb els vots a favor de tots els grups polítics a excepció del Partit Popular que s’ha abstingut.​La segona part del Ple ha sigut la de donar compte de les resolucions d’alcaldia  per les quals s’han designat els diferents portaveus dels grups polítics municipals; els membres de la Junta de Govern Local i les atribucions, així com de les tinències d’alcaldia i les de les diferents delegacions genèriques i específiques. 

En este punt del Ple s’ha nomenat a la regidora de Policia Local Natalia Antonino i dels regidors Guillermo Sampedro i Asun Moll com a vocals de la Junta Local de Seguretat, i a la regidora i sisena tinent d’alcalde, Gloria Parra, com a presidenta del Consell Agrari, entre d’altres.