Navega cap amunt
Inicia

 La Junta de Govern ha adjudicat el contracte del Sender Blau i del delta del Palància

24/05/2019
Gabinet de Comunicació
L'objectiu del projecte és l'adequació dels 745 metres que recorren el delta del Palància i que unixen el Port de Sagunt i Canet d’en Benerenguer per al trànsit de vianants i ciclistes i la restauració paisatgística del delta

Vista virtual del futuro Sender Blau

Estat actual del futuro Sender Blau

La Junta de Govern ha adjudicat hui el contracte del Projecte de Sender Blau i restauració paisatgística del delta del Palància a l'empresa PAVASAL Empresa Constructora SA, per un import de 229.478 euros (IVA inclòs). L'execució del contracte d'obres ascendix a quatre mesos, comptats a partir de l'endemà a la signatura de l'Acta de Comprovació del Replanteig.

L'objectiu del projecte és l'adequació dels 745 metres que recorren el delta del Palància i la seua restauració paisatgística i unir així els termes municipals de Sagunt i Canet d'en Berenguer a través d'una senda destinada al trànsit de vianants i ciclistes, que complisca els condicionants per a la declaració de sender blau.

Segons l'informe, l'important nombre d'usuaris que transiten pel delta a peu o amb bicicleta fa necessari condicionar el recorregut per a convertir-lo en un sender accessible i segur, conformat com a recorregut saludable i sostenible, alhora que element del patrimoni natural del litoral i element paisatgístic; d'esta forma es convertirà en un enllaç entre les platges al nord i sud del delta, i entre els ports de Sagunt i el port esportiu de Canet d’en Berenguer. El projecte es limita a l'adequació del tram que discorre en el terme municipal de Sagunt.

Situació en el mapa de la zona d'actuació del Sender Blau i delta del Palància

El sender del delta del Palància, comprés entre el Port de Sagunt i Canet d’en Berenguer, es troba en el límit dels dos termes municipals, en la zona de la desembocadura del riu Palància. Té una longitud aproximada de 880 metres, dels quals 745 metres estan en el terme municipal de Sagunt. El sender discorre pel delta del Palància i part en direcció nord, des del final de la platja del Port de Sagunt fins al terme municipal de Canet d´en Berenguer, connectant amb el passeig que dóna accés a Port Siles i a la platja del municipi veí.

D'este recorregut l'informe dedueix que resulta evident la necessitat d'una millora paisatgística en la zona, perquè el sender té un gran valor com a eix connector entre dos poblacions veïnes i un gran potencial paisatgístic i ecològic. Hui dia és una zona molt degradada en el marge entre poblacions, i en la connexió del riu amb el mar. L'interés natural de la zona és evident, però l'antropització del paisatge, la construcció incontrolada en els voltants, i les diferents transformacions que s'han anat succeint han convertit el camí en una oportunitat perduda.

Atesa la normativa referida i a les recomanacions contingudes en els escrits de contestació dels organismes consultats com són la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Costes i Conselleria, la proposta d'actuació consistix en el desenvolupament d'una xarxa de senders a través del delta del Palància amb un recorregut principal delimitat i apte per a ús de vianants i ciclistes; l'adequació mediambiental i paisatgística que no obstaculitze el drenatge del riu Palància; deixar el llit sense obstacles al flux i amb intervenció mínima, únicament als braços per a salvar les zones inundables; la creació d'espais al llarg del recorregut per als vianants a través del delta, que permeten el descans i l'observació; facilitar l'accés, des del recorregut, a la xarxa de senders existents en el delta, o la creació d'un espai totalment adaptat per a persones amb diversitat funcional i en general accessible per a tota mena d'usuaris. Altres actuacions que es duran a terme seran l'eliminació de canyes i altres espècies al·lòctones, d'enderrocs, ferralles i restes d'altres fems. 

Pel que fa als itineraris per als vianants durant el temps que duren les obres, l'informe manifesta que cal assegurar en la mesura que siga possible un itinerari per als vianants assegurança i accessible.

D'altra banda, la restauració paisatgística inclou la distribució de l'arbratge al llarg de tot el delta, on es conservaran els escassos exemplars existents en la zona interior del delta d'oliveres, pins i alguns exemplars de palmeres washingtonienes. Els exemplars d'arbres s'acompanyaran d'exemplars d'arbustos propis d'este ambient fluvial-litoral; es procedirà a la neteja i replantació en els dos enclavaments de llacuna natural, situades contigües al recorregut principal amb característiques de marjal litoral; l'adequació recreativa de caràcter ambiental i social que resol la marginalitat del llit, amb la creació d'un espai públic per a ús i gaudi de la població, actualment ja molt utilitzat, que a més contribuirà a l'adequada conservació dels valors naturals del llit. La presència d'arbratge s'acompanyarà de mobiliari.

L'alcalde de Sagunt, Quico Fernández ha declarat que “hui, finalment, hem pogut adjudicar ja les obres per a la construcció d'eixe Sender Blau que unix el passeig marítim del Port de Sagunt i el de Canet d'en Berenguer a través del delta. Hem superat moltíssimes dificultats d'administracions que ens havien de donar permisos i també la llei de contractes. Estes obres, que es finalitzaran en poc de temps, permetran una major comunicació de vianants i ciclistes entre els dos municipis. A més, són el principi de tot el pla que tenim per a recuperar el delta, com a gran espai verd per a tota la ciutat i que també està pendent d'unes últimes autoritzacions per part de la Conselleria”.


Vista virtual del futur Sender Blau amb el Port de Sagunt al fons


Fotografies actuals preses en la zona d'actuació del futur Sender Blau i delta del Palància