Navega cap amunt
Inicia

Pagament a proveïdors

Període mitjà de pagament a proveïdors
L'article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, va determinar l'obligatorietat de les Corporacions Locals d'elaborar i remetre als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda un informe sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de cada entitat.