Inicia

Perfil del Contratant

Accés a la plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana

L'Ajuntament de Sagunt publica els seus contractes en la plataforma de contractació autonòmica.

 

 

Polse ACÍ per a accedir al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Sagunt

mitjançant la Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana