Inicia

Publicitat de Contractes Menors

Publicitat de contractes menors

Pot accedir a la publicitat de contractes més recents a través de l'Apartat de Contractes del Portal de Transparència de l'Ajuntament. Prema ACÍ per a accedir.​

Prema ACÍ per a consultar-los directament en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Sagunt a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (seleccionar pestanya "contractes menors")​​​

A més, ací es pot consultar una relació dels contractes menors adjudicats en l'any 2019:

contratos_menores_2019.xls  I  contratos_menores_2019.pdf   I  contratos_menores_2019.csv