Inicia

Òrgans de govern

L'Ajuntament
Organigrama, funcions i normativa d'aplicació
Alcaldia
Presidència de la Corporació i prefectura de l'administració municipal.
El Ple
El Ple Municipal
Tinences d´Alcaldia
Tinents d'Alcaldia, funcions i normativa
Junta de Govern Local
Composició, delegacions i acords de la Junta de Govern Local
Audiències Publiques
Convocatòries d'Audiències públiques
Grups Polítics
Llistat de Grups Polítics
Delegacions d'àrea i especials
Delegacions actuals, funcions i normativa
Comissions Informatives
Composició, funcions i normativa
Consells Sectorials Municipals
Composició, funcions i normativa
Junta de Portaveus
Composició, funcions i normativa