Inicia

Òrgans de govern

L'Ajuntament
Òrgan de govern i administració del municipi
Alcaldia
Presidència de la Corporació i prefectura de l'administració municipal.
Tinença d´Alcaldia Port de Sagunt
Competències Tinença d'Alcaldia Port de Sagunt
Junta de Govern Local
Composició, delegacions i acords de la Junta de Govern Local
Consells Sectorials Municipals
Òrgans formals de participació ciutadana
Audiències Publiques
Convocatòries d'Audiències públiques
Grups Polítics
Llistat de Grups Polítics
Mapa Web | Avís Legal
Copyright © 2012-2014 Excmo. Ajuntament de Sagunto | Autonomía, 2 - 46500 Sagunt | Telf.: 96 265 58 58 | info@aytosagunto.es | CIF: P4622200-F