Navega cap amunt
Inicia

Alcaldia

Transparència Alcaldia, funcions i normativa


ALCALDE
Sr. Darío Moreno Lerga
Àrees: Alcaldia. Igualtat, Medi Ambient, Gabinet de Comunicació.​​
 ​
   Correu-e          CV           Xarxes          Béns          Agenda       Regals        
    Viatges   Retribucions  Nòmines      Renda     Titulacions CV

 


Concepte

L'alcalde és l'òrgan unipersonal, President de la Corporació i cap de l'administració municipal.

Competències

Entre les seues competències, cal ressaltar les de dirigir el govern i administració municipal, representar a l'Ajuntament, dictar bàndols, presidir les sessions del Ple i de la Comissió de Govern, exercir la prefectura superior del personal i nomenar als tinents d'Alcalde, entre altres.​

Normativa

Art. 20.1 a) i 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local​.

Arts 49-51 i 69-110 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Arts 27-31 del Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.) BOP núm. 35, de data 11/02/2009. Suplement 1. Pàgina 25. Secció Municipis.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​