Navega cap amunt
Inicia

Alcaldia

Transparència Alcaldia, funcions i normativa

 

 


Perfils en Xarxes Socials:
 

​​Sr. Darío Moreno Lerga (PSPV-PSOE)

Àrees: Alcaldia. Igualtat, Medi Ambient i Gabinet de Comunicació.​

Correu electrònic: alcaldia@aytosagunto.es​

Currículum Vitae​​

Declaració de béns i activitats​

Obsequis rebuts​​​

Despeses en Viatges​​

Retribucions​​​​

  
 

Concepte

L'alcalde és l'òrgan unipersonal, President de la Corporació i cap de l'administració municipal.

 

Competències

Entre les seues competències, cal ressaltar les de dirigir el govern i administració municipal, representar a l'Ajuntament, dictar bàndols, presidir les sessions del Ple i de la Comissió de Govern, exercir la prefectura superior del personal i nomenar als tinents d'Alcalde, entre altres.

 

Normativa aplicable

Art. 20.1 a) i 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Arts 49-51 i 69-110 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Arts 27-31 del Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.) BOP número 35, de data 11/02/2009. Suplement 1. Pàgina 25. Secció Municipis).​

​​​​​​​