Navega cap amunt
Inicia

El Ple

Composició, funcions i normativa

Actualment, la composició del Ple és la següent:

 ​
Alcalde
Sr. Darío Moreno Lerga
Àrees: Alcaldia. Igualtat, Medi Ambient, Gabinet de Comunicació.
   Correu-e          CV           Xarxes          Béns          Agenda       Regals        
    Viatges   Retribucions  Nòmines      Renda     Titulacions CV​

Regidors i Regidores
Delegada d'Àrea: Modernització.
Delegacions EspecialsPersonal i Règim Interior, Promoció Econòmica i  Industrial, Agermanament.

   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions

Delegat d'Àrea: Territori i Sostenibilitat.
Delegacions Especials: Contractació, Mobilitat Urbana, Hisenda (Intervenció, Tresoreria, Gestió Tributaria i Recaptació).
 
   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions

Delegat d'Àrea: Benestar.
Delegacions Especials: Serveis Socials, Majors.

   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions

Delegacions EspecialsPolicia Local, Protecció Civil, Turisme.

   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions

Delegacions Especials: Esports, Sanitat i Consum (OMIC), Cementeris, Salut Laboral.​

   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions

Sra. Ana María Quesada Arias
Delegacions EspecialsComerç i Mercats (AFIC), Participació Ciutadana, Patrimoni.

   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions

Sr. Josep Francesc Fernández Carrasco
Delegacions Especials: Habitatge, Urbanisme.

   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions

Delegada d'Àrea: Promoció de la Ciutat.
Delegacions Especials: Festes, Cultura Popular, Cultura.

   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions

Delegat d'Àrea: Economia i Organització Municipal.
Delegacions EspecialsNoves Tecnologies, Manteniment, Aigües.

   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions

Delegacions EspecialsEducació, SAIC i Serveis Generals, Transparència.

   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions

Delegacions EspecialsCooperació, Universitat Popular, Promoció del Valencià.

   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions

 
   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions


   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions


   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions


   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions


   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions


   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions


   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions


   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions

Delegat d'Àrea: Cultura, Educació i Oci.​
Delegacions EspecialsActivitats, Joventut i Infància, Memòria Històrica i Democràtica, Patrimoni Cultural i Industrial.

   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions

Delegacions Especials: ​Platges, Arxius i Biblioteques.

   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions


   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions


   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions

   Correu-e          CV           Xarxes      Declaració     Agenda        Regals       Viatges    Retribucions​

 
 
Concepte
El Ple és un òrgan necessari de l'ajuntament, compost per tots els regidors i presidit per l'alcalde. El ple de l'ajuntament de Sagunt l'integren l'alcalde i vint-i-quatre regidors.
Composició
Tots els grups polítics integrants de la Corporació tindran dret a participar en aquests òrgans, per mitjà de la presència de regidors pertanyents a aquests. La seua composició s'acomodarà a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats en la Corporació.
Competències
Entre els seus principals comesos el Ple controla i fiscalitza els òrgans de govern municipals, aprova les Ordenances, Reglaments i la resta de Disposicions de Caràcter general, així com el Pressupost de l'Ajuntament. És competent per a elegir i destituir l'Alcalde.
Classes de Sessions del Ple
Hi ha tres tipus de sessions:
• 1.- Ordinàries: una vegada al mes.
• 2.- Extraordinàries: per decisió de l'Alcalde o a proposta de la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació i,
• 3.- Extraordinàries amb caràcter urgent: per a situacions excepcionals determinades pel Ple.​
Calendari
Actualment, està fixat com a dia i hora de celebració de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació l'últim dijous de cada mes, a les 17 hores, segons acord plenari d'11 de juliol de 2019.​
Documentació
Els documents relacionats amb l'activitat dels òrgans de govern es publiquen en la pàgina web sense signar sobre la base del criteri interpretatiu CI/004/2015, 23 de juliol de 2015, adoptat conjuntament pel CTBG i l'AEPD. Els documents originals són vàlids i estan degudament signats. Es pot consultar aquesta documentació en la secció corresponent a cada òrgan.​
Normativa
 
 
 
 
 
  ​​​​​​