Navega cap amunt
Inicia

El Ple

Composició, funcions i normativa

El Ple és un òrgan necessari de l'Ajuntament, compost de tots els Regidors i presidit per l'Alcalde. El ple de l'Ajuntament de Sagunt ho integren l'Alcalde i vint-i-quatre Regidors i Regidores.

Actualment, la composició del Ple és la següent:

 
Alcalde​
 
Àrees: Alcaldia. Igualtat, Medi Ambient, Gabinet de Comunicació.
                                                                           
​​
Regidors i Regidores
 
Delegacions: Personal i Règim Interior, Promoció Econòmica i Industrial, Agermanament.
Correu electrònic
Xarxes Socials
Declaració de béns i activitats
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
   
Delegacions: Contractació, Mobilitat Urbana, Esports.
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Delegacions: Hisenda (Intervenció, Gestió Tributària, Tresoreria, Recaptació), Comerç i Mercats (AFIC).
Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Delegacions: Serveis Socials, Majors.
Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Delegacions: Policia Local, Protecció Civil, Turisme.
Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            


Delegacions: Participació Ciutadana, Patrimoni Municipal, Sanitat i Consum (OMIC), Cementeris.
Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
           


            

Delegacions: Festes, Cultura Popular, Cultura.
Xarxes Socials
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Delegacions: Noves Tecnologies, Manteniment, Aigües.
Xarxes Socials
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Delegacions: Educació, SAIC i Serveis Generals, Transparència.
            

Delegacions: Cooperació, Universitat Popular, Promoció del Valencià.
Xarxes Socials
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            


Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
          

 
 
Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
Retribucions​​
          

 
 
Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
          

 
 
Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
          

 
 
Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Delegacions: Activitats, Juventut i Infància, Memoria Històrica i Democràtica.
Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            Delegacions: Platges, Patrimoni Cultural i Industrial, Arxius y Biblioteques.
Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges​
            

Correu electrònic
Xarxes Socials
Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

Agenda
Obsequis rebuts
Despeses en Viatges
            

 

 
 
Concepte
El Ple és un òrgan necessari de l'Ajuntament, compost de tots els Regidors i presidit per l'Alcalde. El ple de l'Ajuntament de Sagunt ho integren l'Alcalde i vint-i-quatre Regidors.
Composició
Tots els grups polítics integrants de la Corporació tindran dret a participar en els dits òrgans, per mitjà de la presència de regidors pertanyents als mateixos. La seua composició s'acomodarà a la proporcionalitat entre els distints grups polítics representats en la Corporació.
Competències
Entre els seus principals comesos el Ple controla i fiscalitza els òrgans de govern municipals, aprova les Ordenances, Reglaments i la resta de Disposicions de Caràcter general, així com el Pressupost de l'Ajuntament. És competent per a triar i destituir l'Alcalde.
Classes de Sessions del Ple
Hi ha tres tipus de sessions:
• 1.- Ordinàries: una vegada al mes.
• 2.- Extraordinàries: per decisió de l'Alcalde o a proposta de la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació i,
• 3.- Extraordinàries amb carácter urgent: per a situacions excepcionals determinades pel Ple.
Normativa aplicable  
Art. 20.1 a), 22 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Arts 49-51 i 69-110 del del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament y Règim Jurídic de les Entitats Locals.
 
Arts 33-36 i 74-126 del Reglament Orgànic Municipal (BOP número 35, de data 11/02/2009. Suplement 1. Pàgina 25. Secció Municipis).
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

​ ​​​​​​