Inicia

Organismes Autònoms i Empreses Municipals

Consell Local Agrari
Organismo autónomo para la gestión de los servicios agrícolas municipales.
Empresa mercantil municipal SAG
Societat encarregada de la neteja i condícia urbana del terme municipal
Aigües de Sagunt
Gestió del servei públic de subministrament d'aigua i proveïment domiciliari d'aigua potable a Sagunt