Navega cap amunt
Inicia

Normes per a la participació en la Sala Municipal d'Exposicions

Sala Municipal d'Exposicions del Centre Cívic Antic Sanatori
 
1.    Podrán participar tots/totes els/les artistes que ho desitgen, nacionals o estrangers/es residents a Espanya.  
2.    Per a poder participar, els interesats haurien d'aportar projecte expositiu, un dossier fotogràfic de l'obra i currículum vitae; podent presentar-lo a l'Arxiu Municipal, C/ Camí Reial 63-65, 46500 Sagunt, o per qualsevol dels mitjans recollits en l'art. 38.4 de la Llei 30/1992 modificada per la Llei 4/1999, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3.    Els projectes que compleixin amb els requisits expressats en aquestes normes seran ordenats segon la seua data d'entrada per a la seua posterior exposició. La data d'exposició serà comunicada a l'autor/a almenys amb dos mesos d'antelació.
4.    Les despeses d'enviament correran a càrrec de l'autor/a, no fent-se càrrec l'Ajuntament dels desperfectes que per causes de l'enviament puga tenir el material remès. Per a més informació dirigir-se a la mateixa adreça o al telèfon 96-265.58.65 i a la web: www.aytosagunto.es
5.    L'Ajuntament de Sagunt es compromet a:
·      Organitzar una exposició monogràfica de l'obra, de comú acord amb l'autor/a i per un període no inferior a 30 dies.
·      Editar tríptic de presentació de l'exposició.
·      Mantenir i vigilar la sala durant l'exposició, respectant l'horari d'obertura i tancament.
·      Difondre l'exposició a través dels mitjans habituals.
6.    Els autors i autores de les propostes es comprometen a:
·      Aportar a l'organització els textos i les fotografies necessaris per a l'edició de la targeta i la difusió de l' exposició.
·      Transportar l'exposició en les dates que l'organització indique, sent el transport de les obres per compte i risc de l'autor/a. L'Excm. Ajuntament de Sagunt no es farà responsable de l'enviament del material a exposar.
7.    Qualsevol dubte o incidència serà resolta per l'organització, podent-se  interpretar aquestes normes en benefici de la programació. El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l'acceptació d'estes bases.