Inicia

Atenció presencial departament d'Educació

Atenció presencial mitjançant cita i escolarització sobrevinguda
Per a atenció presencial en el departament d'Educació a les oficines de la Gerència (av. 9 d'octubre núm. 7), és obligatori sol·licitar cita prèvia.
Podreu demanar aquesta cita prèvia:
- A través de la pàgina web en el següent enllaç: https://governalia.com/launch/sagunt/​
- De manera telefònica: 96 265 58 93.

En el cas d'escolarització sobrevinguda (Educació Infantil, Primària o l'ESO), per a alumnat nou que vinga a viure al municipi, haureu de presentar la següent documentació (còpies) el dia i l'hora que se li assigne en la cita prèvia (av. 9 d'octubre núm. 7):

- NIF, NIE o passaport del pare, mare o persona que exerceix la tutoria legal. En aquest últim cas, s'haurà d'adjuntar la resolució de tutoria legal.
- Llibre de família. En cas de no disposar-ne, certificat de naixement o passaport de l'escolar.
- Document acreditatiu del domicili (volant de padró).
- Baixa del col·legi del procedència (en el cas de trasllat d'un altre centre educatiu).

Qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb el departament (telèfon 96 265 58 93)

En cas de voler un canvi de col·legi dins del mateix nucli de població, s'haurà de realitzar durant el termini establit per la Conselleria d'Educació (sol ser a principis de maig).
 ​

​​