Inicia

Ajuda XarxaLlibres 2ª Fase

Consulta de les ajudes concedides

Pot consultar les dades relatives a la 2ª fase indicant el NIA de l'alumne/a, segons acord de la Junta de Govern Local de 28 d'octubre de 2016.

El resultat de la consulta li mostrarà l'import total verificat (ja ve dau en l'acord de la primera fase) i l'import que li correspon per a la 2ª fase.

En cas que la consulta no retorne cap resultat serà indicatiu que no va presentar la sol·licitud de devolució de llibres en el centre educatiu a la finalització del curs escolar 2015/16 en el termini determinat.

En cas que l'import de la segona fase siga 0 pot deure's a:

  - No ha retornat llibres.

  - La totalitat de llibres retornats no estaven en bon estat per a la seua reutilització.

  - L'import verificat (en la primera fase) no és superior a 100€.

 

Període de reclamacions: des del 04/11/2016 fins al 05/12/2016 en qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Sagunt mitjançant escrit motivat i adjuntant la documentació justificativa de la seua sol·licitud de devolució de llibres en el centre educatiu i qualsevol que considere oportuna per a la corresponent resolució.

 

eixir de esta pàgina  |  esborrar consulta

 

Introdüisca el NIA de l'alumne/a (8 dígits)