Inicia

Ajuda XarxaLlibres

Consulta de les ajudes concedides

​Pot consultar les dades relatives a l'ajuda sol·licitada indicant el NIA de l'alumne/a.

El resultat de la consulta li mostrarà si l'ajuda ha sigut estimada o desestimada i en cas afirmatiu l'import de la mateixa.

En cas que la consulta no retorne cap resultat serà indicatiu que no ha presentat sol·licitud d'ajuda de Xarxa de llibres en l'Ajuntament de Sagunt.

L'Import Verificat es correspon amb l'import de les factures que és correcte (exclòs llibres de lectura, atles, diccionaris ... ).

Acord de la Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2.016.

 

Període de reclamacions: des del 18/02/2016 fins al 18/03/2016” en qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Sagunt mitjançant escrit motivat i adjuntant la documentació justificativa de la seua sol·licitud i qualsevol que considere oportuna per a la corresponent resolució.

 

eixir de esta pàgina  |  esborrar consulta

 

Introduïsca el NIA de l'alumne/a (8 dígits)