Inicia

POEJ Saguntum

Activitats formatives e itineraris integrats

 

  
  

El projecte POEJ – SAGVNTVM es una iniciativa de l'Ajuntament de Sagunt cofinançada pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, destinada a la realització d'Itineraris Integrats per a la Millora de la Formació i la Empleabilitat de les persones joves entre 16 i 29 anys que estiguen inscrites en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.


PERSONES DESTINATÀRIES

210 joves entre 16 i 29 anys que es troben en situació de desocupació i estiguen inscrits en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

 

PERÍODE D'EXECUCIÓ

Novembre 2017 – Juny 2019

 

ACTUACIONS

  □ Itineraris Integrats de Formació amb accés a Certificats de Professionalitat dins de la Branca Professional de Logística:

     CURSOS D'ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM. 295h. Certificat de Professionalidad Nivell 1. FINALITZATS

     CURSOS D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS. 475h. Certificat de Professionalitat Nivell 3. FINALITZATS

  □ Altres Itineraris Integrats de Formació:

     CURSOS DE CAIXA I REPOSICIÓ EN COMERÇ. 255 h. FINALITZATS

     CURSOS D'ACTIVITATS AUXILIARS EN COMERÇ I MAGATZEM. 210 h. NOU. INSCRIPCIÓ OBERTA FINS AL 7 DE MARÇ DE 2019

 

Els Itineraris Formatius inclouen Formació Específica, Pràctiques Professionals no Laborals en Empresa i Formació transversal en les següents matèries:

     - Sensibilització cap a la Igualtat entre Dones i Homes.

     - Idiomes

     - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

  □ Tutories personalitzades i orientació professional per a la cerca d'ocupació.

 

 

REQUISITS DE ACCÉS

 

COMUNS A TOTS ELS CURSOS

 1. Tindre entre 16 i 29 anys i estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

 2. Estar en situació de desocupació i no participar en cap acció formativa i/o educativa el dia abans de l'inici de les accions de formació.

 

ESPECÍFICS PER A CADA UN DELS CURSOS

CURS D'ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM. No es necessari tindre cap titulació i/o formació prèvia.

CURS D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS. Estar en disposició d'alguns dels següents nivells:

  Títol de Batxillerat

  Certificat de Professionalitat de Nivell 3 o Certificat de Professionalitat de Nivell 2 de la família professional de Comerç i Marketing.

  Haver superat Prova d'Accés a Cicle Formatiu de Grau Superior.

  Prova d'accés a la Universitat (PAU) per a majors de 25 anys.

CURS DE CAIXA I REPOSICIÓ EN COMERÇ. Graduat en ESO o similar.

CURS D'ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ I MAGATZEM. No és necessari tenir cap titulació i/o formació prèvia.

 

COM INSCRIURE'T EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL?

Pots realizar-ho tu mateix a través de la pàgina del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social en el següent enllaç  www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html

O acudir a la teua oficina del SERVEF

Per a major informació:

PROMOCIÓ ECONÒMICA. Jardins Antic Sanatori s/n . Port de Sagunt. 96 265 58 86