Navega cap amunt
Inicia

Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)

Revisió periòdica de l'estat de conservació dels immobles de més de 50 anys
La Inspecció Técnica d'Edificis (ITE) és una revisió periòdica de l'estat de conservació dels immobles de més de 50 anys que correspon als propietaris dels mateixos i que ha de ser realitzada per tècnics qualificats competents cada cinc anys.

Realitzada la inspecció, els propietaris de l'immoble han de remetre l'informe resultant a l'Ajuntament, d'acord amb el calendari fixat en l'ordenança municipal, perquè es procedeixca a la seua incorporació al Registre d'edificis subjectes a ITE.

Els danys o deficiències detectats en l'informe hauran de ser reparats en el termini de 3 mesos pels propietaris.