Inicia

Carrer Sant Dídac

Carrer Sant Dídac
AQUELL DIA

 
            Jo vaig nàixer un dia calorós de juliol
en una cambra clara d’una casa menuda
d’un carrer curt i estret d’eixos que pel meu poble
juguen a conservar la rància fesomia
de segles entre pedres i calç i ombres eternes
que a penes entreveuen el sol quan pel migdia
s’escampa pels carrers com una meravella
més “mera” quan més “vella” i tot i més encara
quan naixen els infants en dies calororsos
de l’estiu com el dia aquell que jo vaig nàixer
que per cert no era dia perquè era nit i alhora
cantaven tots els galls la primera cantúria
d’aquella matinada d’estiu en què ma mare
cuitava tremolosa sentir el primer plor
d’aquell fill esperat i sentir la carn tendra
junt a la seua galta i plorar d’alegria
en aquella nit càlida de l’estiu saguntí
que Déu li concedia com un cant d’esperança.​